Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί αιτημάτων αναστολών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 195/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 194/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 193/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 187/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 191/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 188/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 183/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 182/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 186/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 185/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 176/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 180/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-10-2017 19-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 177/19-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 174/6-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2017 06-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 175/6-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 172/05-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-10-2017 05-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 173/05-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-10-2017 04-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 171/04-10-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-10-2017 03-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 170/03-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-10-2017 02-10-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 169/02-10-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-09-2017 29-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 168/29-9-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-09-2017 27-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 167/27-09-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 166/07-09-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 165/07-09-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 164/07-09-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 161/07-09-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 163/07-09-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2017 07-09-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 162/7-09-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-07-2017 31-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 138/31-7-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
31-07-2017 31-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137/31-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135/21-07-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-07-2017 21-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 136/21-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-07-2017 12-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134/12.07.17 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-07-2017 11-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131/11-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129/10-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2017 30-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126/30-6-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2017 30-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 128/30-06-17 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-06-2017 30-06-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 127/30-6-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ