Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2934/15-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2930/15.05.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2933/15-05-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2932/15.05.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2931/15.05.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2927/15-5-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2929/15-5-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2928/15-5-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2924/15-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2926/15-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
15-05-2017 15-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2925/15-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2920/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2923/12-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2922/12-05-2017 ΦΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2921/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2917/12-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2919/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2918/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2916/12-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2914/12-05-2017 ΦΠΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2915/12-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2912/12-05-2017 ΦΠΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2913/12-05-2017 ΦΠΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2909/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2911/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2910/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2903/12.05.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2908/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2907/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2900/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2901/12-05-2017 ΚΒΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2898/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2899/12-05-2017 ΦΠΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2897/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2894/12-5-17 ΕΛΠ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2896/12-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ Φ.Η.Μ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2895/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2891/12-05-2017 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2893/12-5-17 ΕΛΠ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΤΜ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2892/12-5-17 ΕΛΠ ΦΤΜ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2889/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2890/12-05-2017 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2906/12-05-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΛΥΣΗΣ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2902/12-05-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2905/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2017 12-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2904/12-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-05-2017 11-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2885/11-05-2017 Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4446/2016
11-05-2017 11-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2887/11-5-17 ΕΕΤΗΔΕ - ΕΕΤΑ
11-05-2017 11-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2886/11-5-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
11-05-2017 11-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2881/11-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ