Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1855 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1854 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1853 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1852 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1851 / 20-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1849/20-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-05-2016 20-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1850 / 20-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1847 / 19-5-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1830 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ. 29 ν.3986/2011
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1846 / 19-5-2016 ΕΤΑΚ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1829 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1845 / 19-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1844 / 19-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1842 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1841 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1840 / 19-5-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93 / 19-5-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1828 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1838/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1833/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1837/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1836/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1835/ 19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1834/19-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1831 / 19-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1848 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ.
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1839 / 19-5-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1843 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1832 / 19-5-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1843 / 19-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1824 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1823 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1822 / 18-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1821 / 18-5-2016 Φ.Π.Α.
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1825/18-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826 / 18-5-2016 Φ.Π.Α 2009
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827 / 18-5-2016 ΕΝΦΙΑ
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1826 / 18-5-2016 Φ.Π.Α 2009
18-05-2016 18-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827 / 18-5-2016 ΕΝΦΙΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1803 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1805 / 17-5-2016 ΚΒΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1804 / 17-5-2016 ΚΒΣ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1817 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1816 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1815 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1814 / 17-5-2016 ΦΠΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1813 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1812 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1811 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-05-2016 17-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1810 / 17-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ