Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4493/27-12-2016 ΕΕΤΗΔΕ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4492/27-12-2016 ΕΛΠ - ΦΠΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4491/27-12-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4514/27-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4515/27-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4489/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4511/27-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4513/27-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4512/27-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4506/27-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4508/27-12-2016 ΚΒΣ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4507/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4488/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4503/27-12-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4504/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4501/27-12-2016 ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΤΜ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4634/27-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4502/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4486/23-12-2016 ΦΠΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4487/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4451/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4485/23-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4484/23-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4461/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4460/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4450/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4452/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4467/23-12-2016 ΕΕΤΗΔΕ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4466/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4455/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4454/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4453/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4449/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4481/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4483/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4482/23-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4472/23-12-2016 ΕΕΤΗΔΕ/ΕΕΤΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4480/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4479/23-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΩΝ 31 & 34 του Ν.820/1978
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4478/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4477/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4476/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4475/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4474/23-12-2016 ΦΠΑ, ΠΡΑΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ Ν.1882/1990
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4473/23-12-2016 KBΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4470/23-12-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4465/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4464/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4463/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4471/23-12-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ