Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4119/02.10.2015 Κ.Β.Σ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4106 / 2-10-2015 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3845/2010
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4108/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4110/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4109/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4103/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4105/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4115/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4104/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4114/02-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2015 02-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4107/02-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4082 / 1-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4079 / 1-10-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4081 / 1-10-2015 ΕΝΦΙΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4080 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4094 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4102 / 1-10-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4096 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4095 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4087 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4093 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4092 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4091 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4090 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4089 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4088 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4083 / 1-10-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4086 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4085 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4084 / 1-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4099/01-10-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4101/01-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4100/01-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4097/01-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4078/01-10-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
01-10-2015 01-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4098/01-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-09-2015 30-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4073/30-09-2015 ΚΒΣ
30-09-2015 30-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4074/30-09-2015 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
30-09-2015 30-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4076/30-09-2015 ΚΦΑΣ
30-09-2015 30-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4077/30-09-2015 ΚΦΑΣ
30-09-2015 30-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4075/30-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
29-09-2015 29-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4072 / 29-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-09-2015 29-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4070/29-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-09-2015 29-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4071/29-09-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-09-2015 28-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4023 / 28-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-09-2015 28-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4035 / 28-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-09-2015 28-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4038 / 28-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-09-2015 28-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4041 / 28-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-09-2015 28-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4040 / 28-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-09-2015 28-09-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4039 / 28-9-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ