Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2106 / 10-6-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2105 / 10-6-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2102 / 10-6-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2101 / 10-6-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2113 / 10-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2112/10-06-2016 ΚΒΣ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2125 / 10-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ,ΚΒΣ,ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ,ΛΟΙΠΑ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132 / 10-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2131 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2131 / 10-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132 / 10-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013
10-06-2016 10-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2125 / 10-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ,ΚΒΣ,ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ,ΛΟΙΠΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2093 / 9-6-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. & Ε.Ε.Τ.Α
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2092 / 9-6-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2091 / 9-6-2016 Φ.Α.Π. 2011, Φ.Α.Π. 2012, Φ.Α.Π. 2013 ΚΑΙ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2090 / 9-6-2016 Φ.Α.Π.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2089 / 9-6-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2087 / 9-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2094/09-06-2016 ΦΠΑ - ΚΒΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2085/09-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2086/09-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2084/09-06-2016 Φ.Π.Α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2082/09-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2083/09-06-2016 Φ.Π.Α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2080/09-06-2016 Κ.Β.Σ.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2081/09-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2079/09-06-2016 Κ.Β.Σ.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦ 2095/9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2095 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2097 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & EIΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2098 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2088 / 9-6-2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2077 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2077 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2078 / 9-6-2016 φ.π.α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2096 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2078 / 9-6-2016 φ.π.α.
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2096 / 9-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2068 / 8-6-2016 ΕΤΑΚ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2071 / 8-6-2016 ΚΒΣ ΕΛΠ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2070 / 8-6-2016 ΦΠΑ ΜΗΤΡΩΟ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2075/8-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.B.Σ.-ΜΗΤΡΩΟ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2076/8-6-2016 ΜΗΤΡΩΟ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2074/8-6-2016 Κ.Β.Σ.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2072 / 8-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2069 / 8-6-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2067 / 8-6-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2066 / 8-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2073 / 8-6-2016 ΚΒΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
08-06-2016 08-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2069 / 8-6-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.