Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 467/11-03-2014 ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466/11-03-2014 ΚΒΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 465/11-03-2014 ΚΒΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 461/11-03-2014 ΚΒΣ - ΚΦΑΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 463/11-03-2014 ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 462/11-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-03-2014 10-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 457/10-03-2014 ΦΑΠ
10-03-2014 10-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 456/10-03-2014 ΦΑΠ
10-03-2014 10-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 455/10-03-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 442/07-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ Αρθ. 5 & 9 Ν. 2523/1997
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 439/07-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 440/07-03-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 437 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 449 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 454 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 453 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 452 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 451 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 450 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 447 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 448 / 7-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 438 / 7-3-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 443 / 7-3-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 434/07-03-2014 Φ.Α.Π.
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 441/07-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 436/07-03-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 435/07-03-2014 ΦΑΠ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 444/07-03-2014 ΦΠΑ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 446/07-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - ΚΒΣ
07-03-2014 07-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 445/07-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ - ΚΒΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 428/06-03-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 432 / 6-3-2014 ΕΝΦΙΑ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 429 / 6-3-2014 K.B.Σ.
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 126 / 6-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 427 / 6-3-2014 ΦΑΠ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 433/06-03-2014 ΦΠΑ - ΚΒΣ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 430/06-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ * ΦΜΑ
06-03-2014 06-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 431/06-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ * ΦΜΑ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 422 / 5-3-2014 ΦΑΠ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 423/05-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 426/05-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 424/05-03-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 421/05-03-2014 Φ.Α.Π.
05-03-2014 05-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 425/05-03-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 420/04-03-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 419/04-03-14 ΦΑΠ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 417/04-03-2014 ΦΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 418/04-03-2014 ΦΜΑ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 413/04-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-03-2014 04-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 414/04-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ