Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1862/27-03-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
27-03-2018 27-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1861/27-03-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1859/26-03-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1858/26-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1857/26-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1854/26-03-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1856/26-03-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1855/26-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1852/26-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1853/26-03-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1849/26-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1851/26-03-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1850/26-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1847/26-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1848/26-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1846/26-03-2018 Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡΘ. 79 ΤΟΥ Ν. 4472/2017 & ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1845/26-03-2018 Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡΘ. 79 ΤΟΥ Ν. 4472/2017 & ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1842/26-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.3808/2009
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1844/26-03-2018 Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡΘ. 79 ΤΟΥ Ν. 4472/2017 & ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
26-03-2018 26-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1843/26-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε1
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1813/23-03-2018 ΕΕΤΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1817/23-03-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 13 ΤΟΥ Ν.2523/1997
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1819/23-03-2018 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1818/23-03-2018 ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1816/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1815/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν.4337/15 & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/13
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1812/23-3-2018 ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΜΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1814/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν.4337/2015 & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Ν.2523/1997
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1811/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1808/23-03-2018 ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1810/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1809/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1805/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1807/23-03-2018 ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1806/23-03-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1804/23-3-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1841/23-3-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1840/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1838/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1839/23-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1836/23-3-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1837/23-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1834/23-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 εκπρόθεσμης υποβολής
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1835/23-3-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1832/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1833/23-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013 εκπρόθεσμης υποβολής
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1829/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1831/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1830/23-3-2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
23-03-2018 23-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1827/23-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – εισαγγελική παραγγελία – τυπική πλημμέλεια