Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2390/07-04-2017 ΦΠΑ
07-04-2017 07-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2388/07-04-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2384/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2386/06-04-2017 ΦΠΑ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2375/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 & 5 Ν. 2523/1997
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2383/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 1809/88
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2382/06-04-2017 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν. 2523/97
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2372/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2374/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2373/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 7 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2371/06-04-2017 Κ.Β.Σ.
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2377/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 παρ. 3 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2378/06-04-2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2376/06-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7 παρ. 3 Ν. 4337/2015
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2387/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2381/06-04-2017 Φ.Π.Α.
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2385/06-04-2017 ΚΦΑΣ
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2379/06-04-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
06-04-2017 06-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2380/06-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2370/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2350/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2353/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2351/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2340/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2349/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2337/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2339/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2338/05-04-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2335/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2336/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2332/05-04-2017 ΦΑΠ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2334/05-04-2017 ΕΝΦΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2333/05-04-2017 ΦΑΠ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2328/5-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2331/05-04-2017 ΦΑΠ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2330/5-4-2017 ΚΒΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2329/5-4-2017 ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2325/05-04-2017 ΚΒΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2327/5-4-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2326/5-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2323/05-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2369/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2365/05-04-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2368/05-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2367/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2366/05-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2363/05-04-2017 ΚΒΣ – Εισόδημα –ΦΠΑ -Πρόστιμο ΦΠΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2364/5-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2360/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-04-2017 05-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2361/05-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ