Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2585/24-04-2017 ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2590/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2586/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2581/24-04-2017 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2584/24-04-2017 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2578/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2580/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2579/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2576/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2577/24-04-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2573/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2575/24-04-2017 ΚΒΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2574/24-04-2017 ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2624/24-04-2017 Πρόστιμο του άρθρου 7 Ν.4337/2015
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2627/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2626/24-04-2017 Πρόστιμο του άρθρου 4 Ν.2523/1997
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2625/24-04-2017 Πρόστιμο του άρθρου 6 Ν.2523/1997
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2616/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2623/24-04-2017 Φ.Π.Α.
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2622/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2610/24-04-2017 ΚΒΣ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2615/24-04-2017 ΦΠΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2611/24-04-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2607/24-04-2017 ΕΝΦΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2609/24-04-2017 Φορολογική κατοικία
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2608/24-04-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2602/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2606/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2605/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2601/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2595/24-04-2017 ΦΠΑ –ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2600/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2593/24-04-2017 ΚΒΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2594/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2592/24-04-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2589/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 7 ν.4337/2015
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2591/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2587/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4337/2015
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2588/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΦΠΑ –ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ - ΚΒΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2571/24-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2583/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Κ.Β.Σ.
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2582/24-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2572/24-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2568/24-4-17 Κ.Ν.Τ.Χ.
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2570/24-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2569/24-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2567/24-4-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2655/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2658/24-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2656/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός