Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2238 / 21-6-2016 ΕΦΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2218 / 21-6-2016 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ –ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2236 / 21-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2234 / 21-6-2016 ΕΚΤΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2229 / 21-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2228 / 21-6-2016 ΚΒΣ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2221 / 21-6-2016 ATOMIKH EIΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2220 / 21-6-2016 ATOMIKH EΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
21-06-2016 21-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2219 / 21-6-2016 ATOMIKH TAMEIAKH BEBAIΩΣΗ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2202/17-06-2016 ΕΤΑΚ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2216/17-06-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2207/17-06-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2200/17-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2201/17-06-2016 ΚΒΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2199/17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2193 / 17-6-2016 Κ.Β.Σ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2199 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2196 / 17-6-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1882/1990
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2195 / 17-6-2016 Φ.Π.Α.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2194 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2204 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2215 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2206 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2205 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΦΑΠ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2192 / 17-6-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2203 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Κ.Β.Σ., ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2212/17-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΦΑΠ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211 / 17-6-2016 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013-ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013-ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208 / 17-6-2016 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2198 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΦΑΠ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211 / 17-6-2016 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013-ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013-ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208 / 17-6-2016 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2198 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2185 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2184 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 159 / 16-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Φ.Μ.Α.
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2183/16-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2190/16-6-2016 ΜΗΤΡΩΟ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2182/16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ