Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/06-12-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131/06-12-2013 Φ.Α.Π.
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128/05-12-2013 ΦΑΠ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129/05-12-2013 ΦΑΠ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127/5-12-13 ΦΑΠ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126/05-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 124/05-12-2013 ΦΠΑ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125/05-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
04-12-2013 04-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123 / 4-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97 (ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΦΠΑ)
03-12-2013 03-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 122/03-12-2013 ΑΚΙΝΗΤΑ
03-12-2013 03-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 119 / 3-12-2013 ΚΒΣ
03-12-2013 03-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 121/03-12-13 ΚΒΣ
03-12-2013 03-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 120/03-12-2013 ΚΒΣ
03-12-2013 03-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 118/03-12-2013 ΦΑΠ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 109 / 29-11-2013 ΚΒΣ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 108/29-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 111/29-11-2013 Φ.Α.Π.
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 115/29-11-2013 Κ.Β.Σ.
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 114/29-11-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 113/29-11-2013 Φ.Α.Π.
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 112/29-11-2013 Φ.Α.Π.
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103/29-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 104/29-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 106/29-11-2013 ΦΑΠ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 116/29-11-13 Φ.Α.Π.
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 117/29-11-13 Κ.Β.Σ.
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 105/29-11-2013 ΦΠΑ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 110/29-11-2013 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
29-11-2013 29-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107/29-11-2013 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
28-11-2013 28-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102/28-11-2013 ΦΑΠ
28-11-2013 28-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101/28-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100/26-11-2013 ΦΑΠ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99/26-11-2013 ΦΑΠ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 98/26-11-2013 ΦΑΠ
26-11-2013 26-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97/26-11-2013 Κ.Β.Σ.
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 89 / 22-11-2013 ΦΠΑ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 90 / 22-11-2013 ΚΒΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95/22-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 93/22-11-13 ΚΒΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 94/22-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 91/22-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 92/22-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-11-2013 22-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88/06-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ - ΦΠΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85/21-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 86/21-11-2013 ΑΚΙΝΗΤΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 87/21-11-2013 ΑΚΙΝΗΤΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 84/21-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 82/21-11-2013 ΚΒΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83/21-11-2013 ΚΒΣ
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80/21-11-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ