Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3415/11-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Η΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3414/11-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3407/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3416/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3408/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3403/10.10.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3389/10-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. – Ε.Λ.Π.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3402/10.10.2016 Πρόστιμο άρθρου 54 του ν. 4174/2013
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3388/10-10-2016 Πρόστιμο άρθρου 54 του ν. 4174/2013
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3400/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3401/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3382/10-10-16 ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3399/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3398/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3397/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3396/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3404/10-10-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3378/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3392/10-10-2016 Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3391/10-10-2016 Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3390/10-10-2016 Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3381/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3380/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3379/10-10-2016 Κ.Β.Σ.
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3393/10-10-2016 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3395/10-10-2016 ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3394/10-10-2016 ΚΒΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3383/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3405/10-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3387/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3386/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3385/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3384/10-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
10-10-2016 10-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3406/10-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3368/07-10-2016 ΦΠΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3369/07-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3366/07-10-2016 ΦΠΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3367/07-10-2016 ΦΠΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3363/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3365/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3364/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3374/07-10-2016 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3377/7-10-16 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3359/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡ. 6 Ν.2523/97-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡ. 8§12 Ν.1882/90
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3362/07-10-2016 ΦΠΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3361/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3376/7-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3358/07-10-2016 Κ.Β.Σ.
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3360/07-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/97-ΚΒΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΓΑ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
07-10-2016 07-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3375/07-10-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ