Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1679/22-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1673/22-04-2015 ΚΒΣ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1676/22-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1678/22-04-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
22-04-2015 22-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1677/22-04-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1666 / 21-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1651/21-04-2015 Ε.Φ.Α.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1646/21-04-2015 ΕΝΦΙΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1647/21-04-2015 ΕΝΦΙΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1642 / 21-4-2015 Κ.Β.Σ.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1644 / 21-4-2015 Κ.Β.Σ.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1665/21-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1668/21-04-2015 ΕΝΦΙΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1667/21-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1657/21-04-2015 ΚΒΣ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1664/21-04-2015 ΦΠΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1663/21-04-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1662/21-04-2015 ΚΒΣ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1661/21-04-2015 ΚΒΣ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1660/21-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1659/21-04-2015 ΦΠΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1658/21-04-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1640/21-04-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1656/21-04-2015 ΚΒΣ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1645/21.04.2015 ΚΦΑΣ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1641/21-04-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1654/21-04-15 Ε.Φ.Α
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1655/21-04-15 Ε.Φ.Α
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1639/21-04-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1653/21-04-15 Ε.Φ.Α
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1652/21-04-15 Ε.Φ.Α
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1650/21-04-15 Ε.Φ.Α
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1649/21-04-15 Ε.Φ.Α
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1643/21-04-2015 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ.
21-04-2015 21-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1648/21-04-2015 ΦΑΠ- ΕΝΦΙΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1588 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1587 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1586 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1585 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1589 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1581 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1629 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1628 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1623 / 20-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1596/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1582/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1613/20-04-2015 ΕΝΦΙΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1609/20-04-2015 ΚΒΣ, ΦΤΜ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1615/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2015 20-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1614/20-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ