Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73/19.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/19-01-2015 ΕΝΦΙΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52/19-01-2015 ΕΝΦΙΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54/19-01-2015 ΕΝΦΙΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63 / 19-1-2015 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν. 3220/2004
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 65/19-01-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 58/19-01-2015 Φ.Μ.Α.
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62/19-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70/19-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 67/19-01-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ–ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 69/19-01-2015 ΕΤΑΚ-ΦΑΠ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΦΜΑΠ
19-01-2015 19-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68/19-01-2015 Ε.Φ.Α.
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34/13-01-2015 ΚΒΣ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31/13-01-2015 ΚΒΣ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33/13-01-2015 ΚΒΣ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32/13-1-2015 ΚΒΣ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37/13-01-2015 ΦΑΠ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35/13-01-2015 Φ.Π.Α.
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36/13-01-2015 ΕΝΦΙΑ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38/13.01.2015 ΦΠΑ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39/13-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-01-2015 13-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40/13-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18 / 12-1-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18/12-01-2015
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19 / 12-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28 / 12-1-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30 / 12-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29 / 12-1-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25/12-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21/12-01-2015 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20 / 12-1-2015 Φ.Π.Α.
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/12.01.2015 ΚΦΑΣ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27/12.01.2015 ΚΦΑΣ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22/12-01-2015 ΦΠΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23/12-01-2015 ΦΠΑ
12-01-2015 12-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24/12-01-2015 Κ.Β.Σ.
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ13/09.01.2015 ΚΒΣ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/09-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/09-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ15/09.01.2015 Κ.Β.Σ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ14/09.01.2015 ΚΒΣ
09-01-2015 09-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12/09-01-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-01-2015 07-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11/07-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ- ΚΒΣ
05-01-2015 05-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 5-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2015 05-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7 / 5-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2015 05-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8 / 5-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2015 05-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/05-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6/02-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5/02-01-15 Φ.Μ.Α.
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/02-01-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-01-2015 02-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/02-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ