Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33/25-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25/25-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 24/25-10-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31/25-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2013 23-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23/23-10-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
22-10-2013 22-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21/22-10-13 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
22-10-2013 22-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22/22-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2013 21-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20/21-10-2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ –ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2013 21-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19/21-10-2013 ΦΜΑΠ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13/18-10-2013 Κ.Β.Σ.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14/18-10-2013 Κ.Β.Σ.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/18-10-2013 Κ.Β.Σ. - ΚΦΑΣ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15/18-10-2013 Κ.Β.Σ.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11/18-10-13 Φ.Α.Π.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12/18-10-13 Φ.Α.Π.
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/18-10-2013 ΦΑΠ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18/18-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-10-2013 18-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/18-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2013 17-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 8 / 17-10-2013 ΚΒΣ
17-10-2013 17-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 9 / 17-10-2013 ΚΒΣ
16-10-2013 16-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6/16-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
16-10-2013 16-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5/16-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
16-10-2013 16-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 7/16-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-10-2013 10-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/10-10-13 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
09-10-2013 09-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/9-10-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-10-2013 04-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/04-10-2013 ΚΦΑΣ
01-10-2013 01-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/01-10-2013 ΦΠΑ