Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-11-2013 21-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81/21-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-11-2013 20-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79/20-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. - ΦΠΑ
20-11-2013 20-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/20-11-2013 ΚΦΑΣ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 74/19-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-11-2013 19-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 75/19-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2013 18-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73/18-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 67/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 71/15-11-2013 ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 65/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 69/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 72/15-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 66/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ- ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 68/15-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
15-11-2013 15-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 64/15-11-2013 ΚΒΣ
14-11-2013 14-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61/14-11-2013 ΚΒΣ
14-11-2013 14-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63/14-11-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
14-11-2013 14-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62/14-11-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 58/13-11-2013 Κ.Β.Σ.
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59/13-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 53 / 12-11-2013 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52/12-11-2013 Φ.Μ.Α.
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61/12-11-2013 ΚΦΑΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 57/12-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/12-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56/12-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54/12-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 51/08-11-13 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48/8-11-13 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 49/08-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 50/08-11-2013 ΦΠΑ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47/08-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * Κ.Β.Σ * Φ.Π.Α
06-11-2013 06-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46/06-11-2013 ΚΦΑΣ
01-11-2013 01-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44/01-11-2013 Κ.Β.Σ.
01-11-2013 01-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45/01-11-2013 ΚΒΣ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36/31-10-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ Άρθ. 5 & 9 Ν. 2523/1997
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 43/31-10-2013 ΦΠΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40/31-10-2013 Κ.Β.Σ. – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 42/31-10-2013 ΦΠΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41/31-10-2013 Κ.Β.Σ. – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38/31-10-2013 Κ.Β.Σ. – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39/31-10-2013 Κ.Β.Σ. – ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
31-10-2013 31-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37/31-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
30-10-2013 30-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35/30-10-2013 Πρόστιμο άρθρου 5 Ν.2523/1997
30-10-2013 30-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34/30-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30/25-10-2013 Κ.Β.Σ.
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/25-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29/25-10-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28/25-10-2013 ΦΠΑ
25-10-2013 25-10-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27/25-10-2013 ΦΠΑ