Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826/2-3-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 853/02-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828/2-3-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827/2-3-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 852/02-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 851/02-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 814 / 2-3-2015 Κ.Β.Σ.
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 856/02.03.2015 ΚΦΑΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 857/02.03.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 810/02-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 811/02-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 804/02-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 809/02-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 808/02-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 807/02-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 806/02-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 805/02-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 812/02-03-2015 ΕΝΦΙΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 847/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 849/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 848/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 845/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 844/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 843/02-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-02-2015 27-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 800/27-02-15 ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 798 / 26-2-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 799 / 26-2-2015 ΕΦΑ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 791 / 26-2-2015 ΕΝΦΙΑ 2014
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 790 / 26-2-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 784 / 26-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 782 / 26-2-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 781 / 26-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 796/26-02-2015 ΕΝΦΙΑ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 797/26-02-2015 ΕΝΦΙΑ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 789/26-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 795/26-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 794/26-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 788/26-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 794/26-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 795/26-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 793/26 .02.2015 ΕΠΙΔOMA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 792/26 .02.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 785/26-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 787/26-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 786/26-02-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 780/26-02-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-02-2015 26-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 783/26-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ