Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 511/13-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 512/13-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 510/13-03-2014 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 493/13-03-2014 ΦΜΑ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 494/13-03-2014 ΚΒΣ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 518 / 13-3-2014 ΦΠΑ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 496/13-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 513/13-03-2014 ΚΒΣ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 514/13-03-2014 ΚΒΣ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 504/13-03-2014 Φ.Π.Α.
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 506/13-03-2014 Φ.Π.Α.
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 505/13-03-2014 Φ.Π.Α.
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 501/13-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 503/13-03-2014 Φ.Π.Α.
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 502/13-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 499/13-03-2014 Άρθρα 5 & 9 Ν. 2523/1997
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 500/13-03-2014 Άρθρα 5 & 9 Ν. 2523/1997
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 495/13-03-2014 ΚΒΣ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 517/13-03-2014 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 515/13-03-2014 ΦΠΑ
13-03-2014 13-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 516/13-03-2014 ΦΠΑ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 484/12-03-2014 ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/97
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 487/12-03-2014 ΦΑΠ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 490/12-03-2014 ΦΑΠ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 491/12-03-2014 ΦΑΠ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 488/12-03-2014 ΦΑΠ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 489/12-03-2014 ΦΑΠ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 486/12.03.14 ΕΙΣΟΔ.-ΚΑΤΑ ΕΚΚΑΘ 2012-2013
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 485/12-03-2014 ΦΑΠ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 492/12-03-2014 ΦΑΠ
12-03-2014 12-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 483/12-03-2014 ΦΑΠ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 476/11-03-2014 ΦΜΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 481/11-03-2014 Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 478 / 11-3-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 479 / 11-3-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 480 / 11-3-2014 Κ.Β.Σ. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 482 / 11-3-2014 Φ.Π.Α. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 458/11-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 475/11-3-14 Φ.Α.Π.
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 474/11-3-14 Φ.Α.Π.
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 460/11-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 459/11-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 473/11-03-14 ΦΜΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 477/11-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 470/11-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 472/11-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 471/11-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 464/11-03-2014 ΚΒΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 466/11-03-2014 ΚΒΣ
11-03-2014 11-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 465/11-03-2014 ΚΒΣ