Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1371/07-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1391/07-04-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1395/07-04-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1394/07-04-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1393/07-04-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1392/07-04-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1369/07-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1390/07-04-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1365/07-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1367/07-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1366/07-04-2015 ΦΑΠ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1363/07-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-04-2015 07-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1364/07-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1305 / 6-4-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1360 / 6-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1359 / 6-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1358 / 6-4-2015 ΦΠΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1357 / 6-4-2015 ΕΝΦΙΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1356 / 6-4-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1306 / 6-4-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1303 / 6-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1350 / 6-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1313 / 6-4-2015 ΕΝΦΙΑ 2014
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1349 / 6-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1348 / 6-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1347 / 6-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1341 / 6-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1355/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1346/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1361/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1332/06-04-2015 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1345/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1318/06-04-2015 ΚΒΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1317/06-04-2015 ΚΒΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1316/06-04-2015 ΚΒΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1315/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1314/06-04-2015 ΦΠΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1308/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1324/06-04-2015 ΦΠΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1323/06-04-2015 ΦΠΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1322/06-04-2015 ΦΠΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1321/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1320/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1319/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1307/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1344/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1342/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1343/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1338/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
06-04-2015 06-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1339/06-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΚΤ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ