Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4/03-01-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 20/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 22/03-01-14 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 21/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 19/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 13/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 11/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 12/03-01-14 ΚΒΣ
03-01-2014 03-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 10/03-01-14 ΚΒΣ
02-01-2014 02-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 23 / 2-1-2014 Φ.Π.Α.
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 257/31-12-13 ΦΑΠ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 258/31-12-13 ΦΑΠ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 259/31-12-2013 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 262/31-12-2013 Κ.Β.Σ.
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 260/31-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
31-12-2013 31-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 261/31-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 256/24-12-2013 Φ.Α.Π.
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 255/24-12-2013 ΚΒΣ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 253 / 24-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-12-2013 24-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 254/24-12-2013 ΚΒΣ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 250/23-12-2013 ΦΠΑ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 249/23-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 251/23-12-2013 ΦΑΠ
23-12-2013 23-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 252/23-12-2013 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 231 / 20-12-2013 ΚΒΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 239 / 20-12-2013 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 245/20-12-2013 Φ.Α.Π.
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 246/20-12-2013 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 248/20-12-13 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 233/20-12-2013 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 234/20-12-2013 ΦΑΠ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 240 / 20-12-2013 Φ.Π.Α.
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 241 / 20-12-2013 Φ.Π.Α.
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 232 / 20-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 243 / 20-12-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 244 / 20-12-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 242 / 20-12-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 235/20-12-13 ΦΠΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 238/20-12-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 237/20-12-13 ΦΠΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 236/20-12-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ