Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2695/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2696/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2694/4-5-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2707/04-05-2017 ΦΠΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2708/04-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2017 04-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2706/04-05-2017 ΚΒΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2678/03-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 2681/3-5-2017 ΦΠΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2680/03.05.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2679/03-05-2017 ΕΕΤΗΔΕ - ΕΕΤΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2676/03-05-2017 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2677/03-05-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2673/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2675/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2674/03-05-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2671/03-05-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. ε’ Ν.4337/2015
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2672/03-05-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 Ν.4337/2015
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2669/03-05-2017 ΦΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2670/3-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2667/03-05-2017 ΦΜΑ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2668/03-05-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2674/03-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
03-05-2017 03-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2680/03.05.2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2659/02-05-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν.2523/1997
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2661/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2660/02-05-2017 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2662/2-5-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΚΩΝ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2665/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2664/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2666/02-05-2017 ΑΕΠ Ν.4174/2013
02-05-2017 02-05-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2663/02-05-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2643/24-04-2017 ΕΝΦΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2657/24-04-2017 ΦΑΠ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2638/24-04-2017 ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2639/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2636/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 Ν.4337/2015-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.4 Ν.2523/1997
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2637/24-04-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2619/24-04-2017 ΕΝΦΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2621/24-04-2017 ΕΕΤΗΔΕ - ΕΕΤΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2614/24-4-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2618/24-04-2017 ΦΑΠ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2617/24-04-2017 ΦΑΠ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2604/24-04-2017 ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2613/24-4-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2612/24-4-2017 ΦΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2603/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2598/24-04-2017 ΚΒΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2599/24-04-2017 ΚΦΑΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2596/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2597/24-04-2017 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ