Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2308 / 29-7-2014 Φ.Π.Α.
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2307 / 29-7-2014 Φ.Π.Α.
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2309/29-07-2014 ΚΒΣ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2317 / 29-7-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΒΣ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2312 / 29-7-2014 ΦΠΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2306 / 29-7-2014 Φ.Π.Α.
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2316 / 29-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2314/29-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2318/29-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2315/29-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2014 29-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2313/29-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2283 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2284 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2300/28-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2301/28-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2298/28-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2299/28-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2279/28-07-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2297/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2278/28-07-2014 ΕΕΤΗΔΕ-EETA
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2282 / 28-7-2014 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2296 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2295 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2291 / 28-7-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2304 / 28-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2280 / 28-7-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2292/28-07-2014 ΚΒΣ – ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2305/28-07-2014 ΚΒΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2293/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2303/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2302/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2294/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2286/28.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2290/28.07.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2289/28.07.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2288/28.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2287/28.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2285/28.07.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
28-07-2014 28-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2281/28-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-07-2014 25-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2276 / 25-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-07-2014 25-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2277 / 25-7-2014 Φ.Π.Α.
25-07-2014 25-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2775/25-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2272 / 24-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2269/24-07-2014 ΜΗΤΡΩΟ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2271/24-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΚΒΣ * ΦΠΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2266/24-07-14 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 35 Ν.2238/94
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2270/24-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2267/24-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2268/24-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-07-2014 24-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2273/24-07-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ