Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 232/07-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 216 / 6-2-2014 Φ.Α.Π.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 217 / 6-2-2014 Κ.Β.Σ.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 218 / 6-2-2014 Κ.Β.Σ.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 205/06-02-2014 ΚΒΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 212/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 214/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 208/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 211/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 210/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 209/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 204 / 6-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 203 / 6-2-2014 Φ.Π.Α.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 202 / 6-2-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 201 / 6-2-2014 Φ.Π.Α.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 207/6-2-14 ΔΩΡΕΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 197/06-02-2014 ΚΒΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 206/06-02-2014 Φ.Π.Α.
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 198/06-02-2014 ΚΒΣ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 199/06-02-2014 ΦΠΑ
06-02-2014 06-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 200/06-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 187 / 5-2-2014 ΦΠΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 185/05-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 190/05-02-2014 ΦΑΠ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 186/05-02-2014 ΦΠΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 194 / 5-2-2014 Φ.Α.Π
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 191 / 5-2-2014 Φ.Α.Π
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193 / 5-2-2014 Φ.Α.Π
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 192 / 5-2-2014 ΕΝΦΙΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 182/05-02-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 183/05-02-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 196/05-02-2014 Φ.Α.Π.
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 195/05-02-2014 Φ.Α.Π.
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 189/05-02-2014 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 184/05-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-02-2014 05-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 188/05-02-2014 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 180/04-02-2014 ΚΒΣ
04-02-2014 04-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 181/04-02-2014 ΥΠΕΡΑΞΙΑ
02-02-2014 02-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 215 / 2-2-2014 Φ.Α.Π.
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 178/30-01-2014 ΚΒΣ, ΦΠΑ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 175/30-01-14 Κ.Β.Σ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 179/30-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 4 Ν.2523/1997 – Κ.Β.Σ.
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 177/30-01-2014 ΕΙΚΟΝΙΚΑ – ΦΠΑ – ΕΦΚ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 176/30-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ- ΚΒΣ
30-01-2014 30-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 174/30-01-2014 ΦΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 171 / 29-1-2014 ΚΒΣ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 173 / 29-1-2014 ΦΠΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2014 29-01-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162/29-01-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ