Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4247/12-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4248/12-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4251 / 12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4245/12-12-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4250/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4252/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2014 12-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4249/12-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2014 11-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4037 / 11-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2014 11-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4036 / 11-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2014 11-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4035 / 11-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-12-2014 10-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4034 / 10-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-12-2014 10-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4033 / 10-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4032/09-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4019/09-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4031/09-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4029 / 9-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4030/09-12-2014 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4027/09-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-12-2014 09-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4028/09-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3993 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3992 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3991 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3986 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3985 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3984 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3983 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3982 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3981 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3980 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4007/08-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4009/08-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4008/08-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3996/08-12-2014 KΒΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3999/08.12.2014 ΠΡΟΣΔΙΟΡ. Φ.Π.Α
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3998/08-12-2014 EIΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3997/08-12-2014 EETA
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3988 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3990 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3989 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4014/08-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4015/08-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4013/08-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4016 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4012 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4004 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4003 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4002 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4001 / 8-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4000 / 8-12-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
08-12-2014 08-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4010/08-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ