Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-03-2015 10-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 945/10-03-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
10-03-2015 10-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 931/10-03-2015 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 921 / 9-3-2015 ΦΠΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΝ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 925 / 9-3-2015 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 915 / 9-3-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 905 / 9-3-2015 ΕΝΦΙΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 900/09-03-2015 ΚΒΣ
09-03-2015 09-03-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 899/09-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 901 / 9-3-2015 ΕΝΦΙΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 922 / 9-3-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 923 / 9-3-2015 Φ.Μ.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 906 / 9-3-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 924/09-03-2015 ΕΝΦΙΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 897 / 9-3-2015 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 913/09-03-15 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 920/09.03.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 919/09.03.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 918/09.03.2015 ΕΝΦΙΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 914/09-03-15 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 910/09-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,Κ.Β.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 912/09-03-15 Φ.Π.Α.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 911/09-03-15 ΦΠΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 907/09-03-15 Κ.Β.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 909/09-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,Κ.Β.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 908/09-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Κ.Β.Σ.
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 902/09-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 904/09-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 903/09-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 898/09-03-2015 ΚΦΑΣ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 916/09-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-03-2015 09-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 917/09-03-2015 Φ.Π.Α.
06-03-2015 06-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 896/06-03-2015 Φ.Π.Α.
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 892/15.03.2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 894/15.03.2015 Ταμειακή βεβαίωση
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 893/15.03.2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 895/05-03-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
05-03-2015 05-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 891 / 5-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 885 / 4-3-2015 ΕΝΦΙΑ 2014
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 876 / 4-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 884 / 4-3-2015 ΕΝΦΙΑ 2014
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 874 / 4-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 886/04-03-2015 ΦΠΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 887/04-03-2015 ΦΠΑ, ΚΒΣ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 873 / 4-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 880 / 4-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 888/4-3-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 875/04-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 882/04-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 889/04-03-2015 Άρθρα 5 & 9 Ν. 2523/1997
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 883/04-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ