Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2652/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2654/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2653/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2650/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2651/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2646/24-04-2017 Εισόδημα - ΦΠΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2649/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2648/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2647/24-04-2017 Πρόστιμα ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΚΦΔ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2641/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Δικαστικός
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2645/24-04-2017 Εισόδημα
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2644/24-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2642/24-04-2017 ΕΝΦΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2634/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2640/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2635/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2631/24-04-2017 ΦΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2633/24-04-2017 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2632/24-04-2017 ΦΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2628/24-04-2017 Πρόστιμο του άρθρου 7 N.4337/2015
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2630/24-04-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2629/24-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2620/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2566/21-04-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2561/21-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2565/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2564/21-04-2017 ΦΠΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2563/21-04-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2562/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2560/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2554/20-04-2017 ΦΠΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2556/20-4-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2557/20-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν.4174/2013
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2559/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13 – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7&5 Ν.42337/15
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2558/20-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2553/20-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2555/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2545/19-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2552/19-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2551/19-4-2017 Φ.Π.Α.
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2550/19-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2548/19-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2549/19-4-2017 Κ.Β.Σ.
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2546/19-04-2017 ΚΒΣ
19-04-2017 19-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2547/19-04-2017 ΚΒΣ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2537/18-4-2017 ΑΟΡΙΣΤΗ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2524/18-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2520/18-04-2017 ΦΠΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2523/18-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-04-2017 18-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2518/18-04-2017 ΚΒΣ