Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3433/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3431/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3430/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3476/16-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3475/16-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ εισφορά αλληλεγγύης
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3471/14.10.2016 ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3474/14-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3473/14-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3451/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3470/14.10.2016 ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3456/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3455/14-10-2016 ΕΝΦΙΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3453/16-10-2014 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3452/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3446/14.10.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3450/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3421/14-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3420/14-10-2016 Κ.Β.Σ.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3454/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3448/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3425/14-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3424/14-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3423/14-10-2016 ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3422/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3418/14-10-2016 ΦΠΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3463/14-10-2016 ΚΒΣ
14-10-2016 14-10-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3459/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3462/14-10-2016 Α.Ε.Π. Φ.Π.Α.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3461/14-10-2016 Φ.Π.Α.
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3460/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3419/14-10-2016 ΚΒΣ-ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3458/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΚΒΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3457/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3427/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3449/14-10-2016 ΚΒΣ/ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ 4 Ν. 4334/2015
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3447/14-10-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3444/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3443/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3428/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3429/14-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3426/14.10.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3466/14.10.2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3465/14.10.2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2016 14-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3464/14.10.2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13-10-2016 13-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3417/13-10-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3412/11.10.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3409/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3410/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3411/11-10-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
11-10-2016 11-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3413/11-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ