Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1316 / 7-4-2016 ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1317 / 7-4-2016 ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1314 / 7-4-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1315 / 7-4-2016 ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1320 / 7-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜ-ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1319 / 7-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1318 / 7-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΕΝΦΙΑ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1321 / 7-4-2016 ΤΕΛΗ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1322/07-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1313 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1305 / 6-4-2016 ΕΝΦΙΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1304 / 6-4-2016 ΕΝΦΙΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1309 / 6-4-2016 ΕΝΦΙΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1302 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1307 / 6-4-2016 ΕΝΦΙΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1310 / 6-4-2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1303 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1306 / 6-4-2016 Κ.Β.Σ.
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1308 / 6-4-2016 ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1312 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1311 / 6-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1296 / 5-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1295 / 5-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1301 / 5-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1300 / 5-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1294 / 5-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1298 / 5-4-2016 ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1297 / 5-4-2016 ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1292 / 5-4-2016 ΚΒΣ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1293 / 5-4-2016 ΚΒΣ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1291 / 5-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝΦΙΑ
05-04-2016 05-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1299 / 5-4-2016 ΕΝΦΙΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1290 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΚΒΣ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1287 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1286 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1288 / 4-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2016 04-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1289 / 4-4-2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1280 / 1-4-2016 ΚΦΑΣ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283/01-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1279 / 1-4-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2012 ΚΑΙ 2013
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1278 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ 2012 ΚΑΙ 2013
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283 / 1-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1280 / 1-4-2016 ΚΦΑΣ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1285/01.04.2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1282/01-04-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
01-04-2016 01-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1284/01-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1275 / 31-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1277 / 31-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1276 / 31-3-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
31-03-2016 31-03-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1274 / 31-3-2016 Κ.Β.Σ.