Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573/16-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573/16-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566/16.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 580/16-02-2015 ΕΝΦΙΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 570/16-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 576/16-02-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 571/16-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 563/16-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 569/16-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 568/16-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 567/16-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565/16-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 564/16-02-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 584/16-02-2015 ΦΠΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 574/16-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575/16-02-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 581 / 16-2-2015 ΦΠΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 583 / 16-2-2015 ΕΙΣΟΕΔΗΜΑ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ)
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 582 / 16-2-2015 ΦΠΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 579/16-02-2015 ΦΠΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 561 / 13-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 554 / 13-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 556 / 13-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 555 / 13-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 551 / 13-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 553 / 13-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 552 / 13-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 557 / 13-2-2015 Φ.Π.Α.
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 559/13-02-2015 ΕΝΦΙΑ
13-02-2015 13-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 560/13-02-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΠΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 558/13-02-2015 ΕΝΦΙΑ
13-02-2015 13-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 562/13-02-2015 ΕΝΦΙΑ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 539 / 12-2-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 541 / 12-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 542/12.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 545/12.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 544/12.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 543/12.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 550/12-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 540/12-02-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ άρθρου 26 παρ.4 Ν.3728/08
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 549/12-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 548/12-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 547/12-02-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
12-02-2015 12-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 546 / 12-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
11-02-2015 11-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 538 / 11-2-2015 ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 529 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 535 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 519/10-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 530 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-02-2015 10-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 532 / 10-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ