Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1354 / 11-4-2016 ΚΦΑΣ-ΦΠΑ-ΕΝΔΟΙΚΟΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1360 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1369/11-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΤΑΚ – ΦΑΠ – ΦΜΑΠ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1361 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1349 / 11-4-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1365 / 11-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ.3 ΠΕΡ.Γ3 ΚΑΙ Ε33 του Ν.1809/88 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.2523/97
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1364 / 11-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1339 / 11-4-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1363 / 11-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ν.4111/2013
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1348 / 11-4-2016 ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1358 / 11-4-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1347 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1349 / 11-4-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1340 / 11-4-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1346 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1335 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1336 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1334 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1333 / 11-4-2016 Κ.Β.Σ.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1342 / 11-4-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1343 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1345 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΚΝΤΧ-ΦΣΚ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1338 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΕΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1337 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΕΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1376 / 11-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1355 / 11-4-2016 ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1359 / 11-4-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4321/2015
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1377 / 11-4-2016 ΕΝΦΙΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1371/11-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1351/11.04.2016 ΚΒΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1341 / 11-4-2016 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1368 / 11-4-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ Η ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1367 / 11-4-2016 ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1346 / 11-4-2016 Φ.Π.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1362 / 11-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1341 / 11-4-2016 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1368 / 11-4-2016 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ Η ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
11-04-2016 11-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1367 / 11-4-2016 ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1325 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1325 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1329/08-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1332 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ 2014-2015
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1331 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1330 / 8-4-2016 ΕΝΦΙΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 1324 / 8-4-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1327 / 8-4-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1326 / 8-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1324/08-04-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1328/08-04-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-04-2016 08-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1323/08-04-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ