Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1637 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1643 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1654 / 6-5-2016 ΚΒΣ – ΦΠΑ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1646/06-05-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-05-2016 06-05-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1636/06-05-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1653 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1652 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1651 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1647 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1645 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1644 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1638 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1655 / 6-5-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1638 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1655 / 6-5-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1634 / 5-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1633 / 5-5-2016 ΚΦΑΣ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1632 / 5-5-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 462 / 5-5-2016 ΕΝΦΙΑ
05-05-2016 05-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1635 / 5-5-2016 Κ.Β.Σ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1625 / 4-5-2016 Κ.Β.Σ.
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1631 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1615 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1630 / 4-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1614 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1616 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1628/04-05-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1624 / 4-5-2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1609 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1610 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1613 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1612 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1611 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1629 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1626 / 4-5-2016 ΚΦΑΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1619 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1621 / 4-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1617 / 4-5-2016 ΚΦΑΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1622 / 4-5-2016 ΚΒΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1620 / 4-5-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1618/04-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1623 / 4-5-2016 ΚΦΑΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1627 / 4-5-2016 ΚΒΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1623 / 4-5-2016 ΚΦΑΣ
04-05-2016 04-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1627 / 4-5-2016 ΚΒΣ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1603 / 28-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1605/28-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1604/28-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1606 / 28-4-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1602 / 28-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ