Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-12-2014 02-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3950/02-12-2014 ΦΠΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3914/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3913/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3931/01-12-2014 ΦΠΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3943/01-12-2014 EIΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3918 / 1-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3933 / 1-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3920 / 1-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3919 / 1-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3945/01-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3928 / 1-12-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3912 / 1-12-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3937/01-12-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3944/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3942/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3941/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3940/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3939/01-12-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3938/01-12-2014 ΑΚΙΝΗΤΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3929/01-12-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3935/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3932/01-12-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ Αρθ. 5 & 9 N.2523/1997
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3930/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3927/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3936/01.12.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3934/01-12-2014 Κ.Β.Σ.
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3917/01.12.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3926/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3925/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3924/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3923/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3922/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3921/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3915/01.12.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3916/01.12.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3946/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
01-12-2014 01-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3947/01-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3908 / 28-11-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3909 / 28-11-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΤΑΜΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3906/28-11-2014 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ * ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3907/28-11-2014 ΕΕΤΗΔΕ
28-11-2014 28-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3894/28-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
28-11-2014 28-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3896/28-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
28-11-2014 28-11-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3895/28-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3897/28-11-2014 Φ.Π.Α.
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3898/28-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3886 / 28-11-2014 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3888 / 28-11-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΒΣ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3887 / 28-11-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2014 28-11-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3863 / 28-11-2014 ΚΒΣ