Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 108 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2011
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 107 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2000, 2001
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123 / 22-1-2016 ΚΒΣ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123 / 22-1-2016 ΚΒΣ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 106 / 22-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 86 / 21-1-2016 ΦΠΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 87 / 21-1-2016 ΦΠΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88 / 21-1-2016 ΦΠΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 89 / 21-1-2016 ΦΠΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 83 / 21-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 82 / 21-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 97/21-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81 / 21-1-2016 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ - ΕΝΦΙΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 98 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 96 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 84 / 21-1-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 94 / 21-1-2016 ΦΠΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 93 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 92 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 91 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 90 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 85 / 21-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 95 / 21-1-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 99 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
21-01-2016 21-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100 / 21-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/20-01-2016 ΕΝΦΙΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70/20-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 71 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 77 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 76 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 74 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73 / 20-1-2016 ΕΕΤΗΔΕ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 72 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78 / 20-1-2016 ΕΝΦΙΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 69 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ ΚΒΣ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70 / 20-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79 / 20-1-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
20-01-2016 20-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 75 / 20-1-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63 / 19-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62 / 19-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61 / 19-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59/19-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 57/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 60/19-01-2016 ΕΝΦΙΑ