Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 631 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 632 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 630 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 629 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 627 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 626 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 621 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 625 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 624 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 623 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 622 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 619 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 620 / 18-2-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 606 / 18-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 607 / 18-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618/18-02-2015 ΕΝΦΙΑ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 616/18-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614/18-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615/18-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609/18-02-2015 ΕΝΦΙΑ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 604/18.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613/18-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 605/18.02.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610/18-02-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 612/18-02-15 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611/18-02-15 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
18-02-2015 18-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 603/18-02-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 591 / 17-2-2015 ΦΑΠ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 602 / 17-2-2015 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 589 / 17-2-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 590 / 17-2-2015 ΦΑΠ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 587 / 17-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 588 / 17-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 598 / 17-2-2015 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
17-02-2015 17-02-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 586/17-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 595/17-02-2015 ΕΝΦΙΑ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 594/17-02-15 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 592/17-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593/17-02-2015 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 599/17-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 601/17-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600/17-02-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 596/17-02-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
17-02-2015 17-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 597/17-02-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 585 / 16-2-2015 ΕΝΦΙΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 577 / 16-2-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 578 / 16-2-2015 Κ.Β.Σ.
16-02-2015 16-02-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 472/16-2-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ