Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5983/24-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5982/24-11-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5979/24-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5980/24-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5976/24-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν.4337/2015
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5978/24-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5977/24-11-2017 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5973/24-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5975/24-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν.4337/2015
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5974/24-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ ΚΦΔ
24-11-2017 24-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5972/24-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5970/21-11-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5971/21-11-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5969/21-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5965/21-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5968/21-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5967/21-11-2017 ΕΝΦΙΑ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5966/21-11-2017 ΚΦΑΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5964/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5959/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5963/20-11-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ (Φ.Α.Π)
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5962/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5961/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5960/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5955/20-11-2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5958/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5957/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5956/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ – ΚΒΣ - ΦΠΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5952/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5954/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ - ΦΠΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5953/20-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5949/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5951/17-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5950/17-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5946/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Δήλωση Ν.4446/2016
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5948/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5947/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Δήλωση Ν.4446/2016
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5943/17-11-2017 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5945/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Πρόστιμο ΦΠΑ άρθ 6§1 ν.2523/97
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5944/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5942/17-11-2017 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5940/16-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5941/16-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5937/16-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5939/16-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5938/16-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5934/16-11-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5936/16-11-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5935/16-11-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
16-11-2017 16-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5930/16-11-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α