Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3564/24-10-2016 ΕΝΦΙΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3570/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3571/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3557/24-10-2016 ΚΒΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3567/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡ. 6 Ν 2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3559/24-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3568/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ – Κ.Β.Σ.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3558/24-10-2016 ΦΠΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3576/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3577/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3554/24-10-16 EIΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3551/24.10.2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3549/21-10-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΦΠΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3548/21-10-16 ΕΛΠ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3538/21-10-2016 άρθ.10 ν.1809/1988
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3547/21-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3546/21-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3544/21-10-2016 ΕΝΦΙΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3543/21-10-2016 ΕΝΦΙΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3542/21-10-2016 ΕΝΦΙΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3541/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3540/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3539/21-10-2016 ΕΝΦΙΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3531/21-10-2016 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3534/21-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3533/21-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3532/21-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3530/21-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 4174/2013
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3545/21-10-16 ΚΒΣ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΥ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3531/21-10-2016 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3535/21-10-2016 ΦΜΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3529/21-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ * ΦΠΑ
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3536/21-10-2016 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.
21-10-2016 21-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3537/21-10-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3527/20.10.2016 ΦΜΑ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3523/20-10-2016 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3526/20-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ-ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΦΣΚ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3525/20-10-2016 Φ.Π.Α.
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3524/20-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3522/20-10-2016 ΚΒΣ
20-10-2016 20-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3528/20-10-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Προσαύξηση Περιουσίας
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3520/18-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3521/18-10-2016 ΚΒΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3516/18-10-2016 ΚΒΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
18-10-2016 18-10-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3519/18-10-2016 EIΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3518/18-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-10-2016 18-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3517/18-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3498/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3509/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
17-10-2016 17-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3513/17-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.54 Ν.4174/13