Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2169/10-07-14 ΦΜΑΠ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2148/10-07-2014 ΚΒΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2153/10-07-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2152/10-07-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2150/10-07-2014 ΚΦΑΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2157/10-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 Ν. 2523/1997
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160/10-07-2014 ΚΦΑΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159/10-07-2014 ΚΒΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2155 / 10-7-2014 ΦΜΑ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2158 / 10-7-2014 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2167/10-7-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2165/10-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2166 / 10-7-2014 ΕΛΕΓΟΣ- ΚΒΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2156 / 10-7-2014 ΕΕΤΗΔΕ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2151 / 10-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2154/10-7-14 ΦΜΑ
10-07-2014 10-07-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164/10-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161/10-07-2014 Φ.Μ.Α.Π.
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2163/10-07-2014 ΚΒΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2162/10-07-2014 ΚΒΣ
10-07-2014 10-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168/10-07-2014 ΦΠΑ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2144 / 8-7-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2146 / 8-7-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2145 / 8-7-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2138 / 8-7-2014 ΕΤΑΚ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2143 / 8-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2142 / 8-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2141 / 8-7-2014 ΦΑΠ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2140 / 8-7-2014 ΦΑΠ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2139 / 8-7-2014 ΦΑΠ
08-07-2014 08-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2147 / 8-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2136/07-07-2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2113/07-07-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2116 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2130 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2131 / 7-7-2014 Κ.Β.Σ.
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2129 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132 / 7-7-2014 K.Φ.Α.Σ.
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2128 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2127 / 7-7-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2115 / 7-7-2014 Κ.Β.Σ.
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2112 / 7-7-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2111 / 7-7-2014 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2114/07-07-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2014 07-07-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2137/07-07-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2133/07-07-14 ΦΠΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2135/07-07-14 ΦΠΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2134/07-07-14 ΦΠΑ
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2123/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
07-07-2014 07-07-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2124/07-07-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997