Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2006/30-06-2014 ΕΕΤΗΔΕ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2004/30-06-2014 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2000/30-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2011/30-06-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2014 / 30-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΒΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2016 / 30-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Φ.Α.Σ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2015 / 30-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Β.Σ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2024/30-06-2014 ΚΒΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2002/30-06-2014 Έκτακτη εισφορά άρθρου 18 ν.3758/2009
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2009/30-06-2014 Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2008/30-06-2014 ΦΠΑ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2007/30-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2005/30-06-2014 ΚΒΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2001/30-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2010/30.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2017/30-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2013/30.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
30-06-2014 30-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2012/30-06-2014 ΦΠΑ
27-06-2014 27-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1997 / 27-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2014 27-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1995/27-6-14 ΕΕΤΗΔΕ
27-06-2014 27-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1996/27-6-14 ΦΑΠ - ΕΤΑΚ
27-06-2014 27-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1998/27-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2014 26-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1992/26-06-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-06-2014 26-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1994/26-06-2014 ΚΒΣ
26-06-2014 26-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1991/26-06-2014 Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α.
26-06-2014 26-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1993/26.06.2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1989/25-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1980/25-06-2014 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1988/25-06-2014 ΕΕΤΗΔΕ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1985 / 25-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1984 / 25-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1983 / 25-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1982 / 25-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1990/25-06-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1981/25-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1986/25-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-06-2014 25-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1987/25-06-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1955/24-06-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1959/24-06-2014 ΦΑΠ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1960 / 24-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1974/24.06.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2012-2013
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1979/24-06-2014 EΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1967 / 24-6-2014 ΚΒΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1956 / 24-6-2014 ΚΒΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1966 / 24-6-2014 ΚΒΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1965 / 24-6-2014 ΚΒΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1964 / 24-6-2014 ΚΒΣ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1963 / 24-6-2014 EΛΕΓΧΟΣ-Κ.Β.Σ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1962 / 24-6-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Β.Σ
24-06-2014 24-06-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1977 / 24-6-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ