Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4103/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4102/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4086/05-12-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4085/05-12-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Άρθρου 2 Ν. 3808/2009
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4106/5-12-2016 ΦΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4096/05-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4095/5-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕIΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4094/5-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4093/5-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4087/05-12-2016 ΚΒΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4080/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4084/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4083/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4082/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4081/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4135/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4139/05-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4138/05-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4137/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4136/05-12-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4100/05-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4134/05-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4133/05-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4131/05-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4130/05-12-2016 ΔΩΡΕΑ
05-12-2016 05-12-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4101/05-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4096/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4099/05-12-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4126/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –- ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4132/05-12-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4105/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4122/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4074/02-12-2016 ΦΠΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4077/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4072/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4073/02-12-2016 ΦΠΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4067/02-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4078/2-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4076/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4069/02-12-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4079/02.12.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΩΝ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4075/02.12.2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4071/02-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4070/02-12-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
02-12-2016 02-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4068/02-12-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4066/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4046/01-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4045/01-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4044/01-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΆΡΘ. 54 Ν.4174/2013
01-12-2016 01-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4043/1-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ