Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1608 / 28-4-2016 Φ.Π.Α. , ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1607 / 28-4-2016 ΚΒΣ ΕΛΠ 2015
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1583 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1585 / 27-4-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1586 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1587 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1589 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1588 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1590 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1600/27-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1599 / 27-4-2016 ΦΠΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1598 / 27-4-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97 & ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1882/90
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1597 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1593 / 27-4-2016 ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1592 / 27-4-2016 ΚΒΣ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1591 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1579 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1580 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ 2013
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1581 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ 2012
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1582 / 27-4-2016 ΚΒΣ ΕΛΠ 2015
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1596 / 27-4-2016 ΚΒΣ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1594 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% 2012,2015
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1584 / 27-4-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1595/27-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1601 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-Κ.Β.Σ.
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1573 / 25-4-2016 ΕΝΦΙΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1575 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1574 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1572 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1571 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1570 / 25-4-2016 ΦΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1577 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1576 / 25-4-2016 ΕΤΑΚ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1578 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2016 24-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195 / 24-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
23-04-2016 23-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195 / 24-3-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1568 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-04-2016 22-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1569 / 22-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2016 21-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1567 / 21-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1564/20.4.2016 ΕΝΦΙΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1549/20-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1550/20-04-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1551 / 20-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1534 / 20-4-2016 ΦΠΑ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1537 / 20-4-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1558 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΉΣΗ 2010)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1557 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΗΣΗ 2009)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1560 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΗΣΗ 2012)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1559 / 20-4-2016 Κ.Β.Σ (ΧΡΗΣΗ 2011)
20-04-2016 20-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1563 / 20-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ