Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 311 / 4-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 310 / 4-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 309 / 4-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 308 / 4-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 307 / 4-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 306 / 4-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 305 / 4-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 291 / 4-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 304 / 4-2-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 303 / 4-2-2016 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 302 / 4-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 292 / 4-2-2016 ΚΒΣ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 301 / 4-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 300 / 4-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 299 / 4-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 298 / 4-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 297 / 4-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 296 / 4-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 295 / 4-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 294 / 4-2-2016 Κ.Β.Σ.- ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
04-02-2016 04-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 293 / 4-2-2016 ΦΠΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 284 / 3-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 283 / 3-2-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 2015
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 282 / 3-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 281 / 3-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 288 / 3-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 289 / 3-2-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΠΑΡ.1θ & 2 γ του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 290 / 3-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 285 / 3-2-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 286/03-02-2016 Κ.Β.Σ.
03-02-2016 03-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 287/03-02-2016 Κ.Β.Σ.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 274 / 2-2-2016 KBΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 273 / 2-2-2016 Κ.B.Σ.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 270/02-02-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 279/02-02-2016 Φ.Μ.Α.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 267 / 2-2-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 269 / 2-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 268 / 2-2-2016 Κ.B.Σ.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 275 / 2-2-2016 KBΣ, EIΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 272 / 2-2-2016 Κ.Β.Σ. - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 271 / 2-2-2016 ΚΒΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 280 / 2-2-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277 / 2-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278 / 2-2-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 276 / 2-2-2016 ΚΒΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 276 / 2-2-2016 ΚΒΣ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277 / 2-2-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-02-2016 02-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278 / 2-2-2016 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
01-02-2016 01-02-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 266 / 1-2-2016 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
01-02-2016 01-02-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 248/01-02-2016 ΚΒΣ