Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2172/26-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2173/26-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
25-04-2018 25-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161/25-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
25-04-2018 25-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160/25-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159/24-04-2018 ΚΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2157/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2158/24-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2156/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2154/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2155/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2153/24-04-2018 ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2152/24-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2151/24-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2150/24-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 10 Ν.1809/88 – ΑΠΩΛΕΙΑ Φ.Τ.Μ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2148/24-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54§§1,2 Ν. 4174/13-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2149/24-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2146/24-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2147/24-4-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ. 5 Ν. 3833/2010- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2144/24-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
24-04-2018 24-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2145/24-04-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2142/23-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 – ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2143/23-04-2018 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1143/21-09-2016
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2140/23-04-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2141/23-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΜΕΛΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ)
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2139/23-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-04-2018 23-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2138/23-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2133/20-04-2018 ΚΒΣ – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2137/20-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2136/20-04-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2135/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2134/20-04-2018 ΕΝΦΙΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2131/20-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2132/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2129/20-04-2018 ΦΠΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2130/20-04-2018 ΦΠΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2128/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2126/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2127/20-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2124/20-04-2018 ΦΠΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2125/20-04-2018 ΦΠΑ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2122/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕφπ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2123/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/13 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕφπ
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2120/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 - ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Π
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2121/20-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2118/20-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - Ν. 1620/1951 και Ν. 3492/2006
20-04-2018 20-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2119/20-04-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2117/19-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/13
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2115/19-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2116/19-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
19-04-2018 19-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2114/19-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. Ε ΤΟΥ Ν.4174/2013