Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1201 / 15-5-2014 ΚΒΣ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1210 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1212 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1211 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1209 / 15-5-2014 Φ.Α.Π.
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1208 / 15-5-2014 K.Φ.Α.Σ.
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1213 / 15-5-2014 Κ.Β.Σ.
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1207 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1206 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1205 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1204 / 15-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-05-2014 15-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1214/15-05-2014 ΦΠΑ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1186/14-05-2014 ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1187/14-05-2014 ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1184/14-05-2014 ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1185/14-05-2014 ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1182/14-05-2014 ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1183/14-05-2014 ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1181/14-05-2014 ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1198/14-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1200/14-05-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1199 / 14-5-2014 Κ.Β.Σ.
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1189/14.05.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2010
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1191/14.05.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2008
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1190/14.05.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2009
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1188/14.05.14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2011
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1180 / 14-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1179 / 14-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1196/14-05-2014 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1197/14-05-2014 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1193/14-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1195/14-05-2014 ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1192/14-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-05-2014 14-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1194/14-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1164 / 13-5-2014 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1172/13-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 10β Ν. 2523/1997
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1173/13-05-2014 ΦΠΑ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1159/13-05-2014 ΚΒΣ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1162/13-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1161/13-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1160/13-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1156/13-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1158/13-05-2014 ΦΠΑ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1157/13-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1155/13-5-14 ΚΒΣ
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1163/13-05-2014 Κ.Β.Σ.
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1171 / 13-5-2014 Φ.Π.Α.
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1170 / 13-5-2014 Φ.Π.Α.
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1169 / 13-5-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
13-05-2014 13-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1167 / 13-5-2014 Φ.Π.Α.