Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3909/22-11-2016 Κ.Β.Σ.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3914/22-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3911/22-11-2016 ΚΒΣ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3910/22-11-2016 Κ.Β.Σ.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3906/22-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3908/22-11-2016 Κ.Β.Σ.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3907/22-11-2016 Κ.Β.Σ.
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3905/22-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3891/21-11-2016 Κ.Β.Σ.
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3892/21-11-2016 ΚΒΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3899/21-11-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3898/21-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3894/21-11-2016 ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3896/21-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3895/21-11-2016 ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3893/21-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3888/21-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3903/21-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3890/21-11-2016 ΚΦΑΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3889/21-11-2016 ΚΦΑΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3884/21-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3887/21-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3883/21-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3902/21-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3569/24-10-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3900/21-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3897/21-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3885/21-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-11-2016 21-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3886/21-11-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3857/18-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3858/18-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3853/18-11-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3856/18-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3855/18-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3854/18-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3850/18-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3852/18-11-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3851/18-11-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3865/18-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3866/18-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3860/18-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3861/18-11-2016 ΚΒΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3849/18-11-2016 Φ.Π.Α.
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3859/18-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3847/18-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3848/18-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3844/18-11-2016 Φ.Μ.Α.
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3869/18-11-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3882/18-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
18-11-2016 18-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3867/18-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤ. Ν. 4337/2015