Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4329/16-12-2016 ENΦΙΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4328/16-12-2016 EETA
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4309/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4326/16-12-2016 Φ.Π.Α.
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4325/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4320/16.12.2016 ΚΒΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4318/16-12-2016 ΚΒΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4310/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4307/16-12-2016 Αρθρο 66
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4308/16-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4289/ 15-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4290/ 15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4288/ 15-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4298/15-12-16 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4294/15-12-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4297/15-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4296/15-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4295/15-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4292/15-12-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4293/15-12-16 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4280/15-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4291/15-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4285/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4283/15-12-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4287/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4286/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4284/15-12-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4281/15-12-2016 Φ.Π.Α.
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4282/15-12-2016 Φ.Π.Α.
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4273/13-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4274/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4270/ 13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4271/13-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4279/13-12-2016 E.E.T.A.
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4272/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4267/13-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4268/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4269/13-12-2016 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4278/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4277/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4276/13-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4275/13-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4262/13-12-2016 ΚΦΑΣ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4265/13-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4263/13-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4266/13-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2016 13-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4264/13-12-2016 KΒΣ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4230/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4243/12-12-2016 ΕΝΦΙΑ
12-12-2016 12-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4242/12-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ