Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-10-2014 10-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3120/10-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-10-2014 09-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3111/09-10-2014 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
09-10-2014 09-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3109/09-10-14 ΦΠΑ
09-10-2014 09-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3112/09-10-2014 ΚΒΣ
09-10-2014 09-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3115 / 9-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2014 09-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3116 / 9-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2014 09-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3113 / 9-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2014 09-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3114 / 9-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-10-2014 09-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3110/09-10-2014 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
08-10-2014 08-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3108/08-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
08-10-2014 08-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3107/08-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
07-10-2014 07-10-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3100/07-10-2014 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3106/07-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
07-10-2014 07-10-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3098/07-10-2014 ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ-ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
07-10-2014 07-10-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3099/07-10-2014 Κ.Ν.Τ.Χ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3105/07-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3101/07-10-2014 ΚΦΑΣ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3103/07-10-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3102/07-10-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3094/07-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3104/07-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3097/07-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3096/07-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2014 07-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3095/07-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2014 06-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3093/06-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-10-2014 05-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3092 / 5-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2014 03-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 03-01-2014 ΕΣΟΔΑ
03-10-2014 03-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3088 / 3-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2014 03-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3090/03-10-2014 ΚΒΣ
03-10-2014 03-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3091/03-10-2014 ΚΒΣ
03-10-2014 03-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3085/03-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
03-10-2014 03-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3089/03-10-2014 ΚΒΣ
03-10-2014 03-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3086/03-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
03-10-2014 03-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3084/03-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3072/02-10-2014 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.2523
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3082/02-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3074/02-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3083 / 2-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3077 / 2-10-2014 ΕΛΕΡΓΧΟΣ-Φ.Π.Α
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3079/02-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3081/02-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3080/2-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3071/02-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3075/02-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3078/02-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
02-10-2014 02-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3076/02-10-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
01-10-2014 01-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3062 / 1-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
01-10-2014 01-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3068/01-10-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-10-2014 01-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3069/01-10-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-10-2014 01-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3067/01.10.2014 ΕΕΤΗΔΕ