Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 270/13-02-2014 ΚΒΣ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 269/13-02-2014 ΚΒΣ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 268/13-02-2014 ΚΒΣ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 267/13-02-2014 ΚΒΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 298/12-02-2014 ΦΑΠ
11-02-2014 11-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 263/11-02-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-02-2014 11-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 264/11-02-2014 ΕΤΑΚ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 262/10-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 251 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 257 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 256 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 255 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 254 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 253 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 252 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 247 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 246 / 7-2-2014 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 245 / 7-2-2014 ΚΒΣ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 250 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 249 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 248 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 231/07-02-2014 ΦΑΠ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 244/07-02-2014 ΦΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 220/07-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 243 / 7-2-2014 ΦΑΠ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 229 / 7-2-2014 ΚΝΤΧ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 228 / 7-2-2014 ΚΝΤΧ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 227 / 7-2-2014 ΚΝΤΧ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 226 / 7-2-2014 ΚΝΤΧ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 225 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΦΑΠ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 224 / 7-2-2014 ΦΠΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 223 / 7-2-2014 ΚΒΣ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 222 / 7-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 221 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 230 / 7-2-2014 ΚΝΤΧ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 259/07-02-2014 ΦΠΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 260/07-02-2014 Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 258 / 7-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 240/7-2-14 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 219/07-02-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 261/07-02-14 ΦΑΥ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 242/07-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 241/07-02-2014 ΚΒΣ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 237/07-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 239/07-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 238/07-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 233/07-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 236/07-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 235/07-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997
07-02-2014 07-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 234/07-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ Άρθρου 6 Ν. 2523/1997