Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 329/30-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 331/30-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 330/30-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 354/30-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 350/30-01-15 ENΦΙΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 351/30-01-15 ATOMIKH ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 348/30-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349/30-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 359 / 30-1-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
30-01-2015 30-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 360 / 30-1-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 305 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 315 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 310 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 308 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 307 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 306 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 309/29-01-2015 ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 314/29-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 313/29-01-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 312/29-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 311/29-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 318/29-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 316/29-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 317/29-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 324 / 29-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 319/29-1-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 322/29-01-2015 ΕΝΦΙΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 323/29-01-2015 ΕΝΦΙΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327/29-01-2015 ΦΠΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 304/29-01-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 321/29-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 320/29-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 303/29-01-2015 Κ.Β.Σ.
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 325/29-01-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
29-01-2015 29-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326/29-01-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 249 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 302 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 301 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 264 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 263 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 250 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 300 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 290 / 28-1-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 292 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 291 / 28-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 287 / 28-1-2015 ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 289 / 28-1-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
28-01-2015 28-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 288 / 28-1-2015 ΦΠΑ