Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1560/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΑΤΕ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1564/28-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1563/28-2-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1562/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΤΕ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1561/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΑΤΕ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1558/28-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1559/28-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1557/28-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1551/27-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 §2 περ. α’ Ν.4174/2013
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1553/27-02-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1552/27-02-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1549/27-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-02-2018 27-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1550/27-2-2018 Πρόστιμο άρθρου 54 §2 περ. α’ Ν.4174/2013
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1545/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1548/26-2-2018 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, Πρόστιμο άρθρ 7§3 περ.ε΄ Ν.4337/2015- λήπτης εικονικών
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1547/26-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1546/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1540/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1544/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1543/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1542/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1541/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1537/26-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1539/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1538/26-2-2018 ΦΜΑ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1534/26-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1536/26-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1535/26-02-2018 Κ.Β.Σ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1531/26-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1533/26-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α, Φ.Α.Π & Ε.Τ.ΑΚ
26-02-2018 26-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1532/26-2-2018 Φόρος κληρονομιάς επί απαλλοτριωτέων
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1530/23-2-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1526/23-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1529/23-2-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1528/23-2-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1527/23-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1523/23-02-2018 ΕΝ.Φ.ΙΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1525/23-02-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1524/23-02-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.5 ΤΟΥ Ν.2523/1997 & ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015, ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1519/23-2-2018 ΕΝΦΙΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1522/23-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1521/23-2-2018 ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1520/23-2-2018 ΦΜΑ – φορολογητέα αξία
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1517/23-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1518/23-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1514/23-02-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1516/23-02-2018 Φ.Π.Α
23-02-2018 23-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1515/23-02-2018 Φ.Π.Α
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1512/22-2-2018 Αίτημα διαγραφής χρεών - απαράδεκτη
22-02-2018 22-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1513/22-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - εκκαθαριστικό